1969-től 1977-ig

1969 újabb változást hozott az énekkar életében. Az addigi zongorakísérő – Kismartoni Ferenc – lett a karnagya (az első szakképzett karnagy) a kórus történetében. A csaknem negyed századig a kórus élén álló Hernádi Ferenc az énekkar örökös elnöke lett. Titkárnak Villányi Mátyást választotta meg a tagság. Ez évtől új zongorakísérője is lett az énekkarnak – a még diák Szűcs Erika személyében.
1969-ben részt vett a kórus a Tanácsköztársasági Művészeti Szemlén, Gödöllőn és a váci Katona- és Munkáskórus Találkozón is.

1970-ben a III. országos minősítésen ismét aranykoszorú fokozatot ért el a kórus – ezúttal is Vácon. A zsűri tagjai Párkai István, Fasang Árpád és Maklári József voltak.
Első ízben vendégszerepelt Szolnokon a kórus, itt is katona- és munkáskórus találkozón.

1971-ben ismét fordulat következett be az énekkar történetében. Az egyre szaporodó szereplések költségeit már nem tudta vállalni a községi művelődési ház. Ekkor sietett segítségükre a Nagymarosi Vas és Műszeripari KTSZ – Spielenberg László elnök és Erdős Lajosné főkönyvelő – az ő közbenjárásukkal, vezetésükkel megalakult 1971. április 1-jén a Községi Szövetkezeti Bizottság, mely elsősorban a NAGYMAROSI SZÖVETKEZETI FÉRFIKAR támogatását tűzte ki feladatául. Így lett a férfikar neve a Nagymarosi Művelődési Ház Férfikarából – Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar.

A Szövetkezeti Bizottság tagjai:

  • Vas és Műszeripari KTSZ
  • Dunakanyar Háziipari Szövetkezet
  • Szob és Vidéke ÁFÉSZ
  • Nagymaros Községi Tanács


Ebben az évben rendezték meg először Nagymaroson az Ipari Szövetkezetek kórusainak találkozóját. Ettől kezdve minden évben megrendezték ezt a találkozót. 1971-ben Karcagon és Nagykőrösön vett részt a kórus dalostalálkozókon.
Ismét NDK kórus szerepel a nagymarosi közönség előtt. A weimari Úttörőkórus arat megérdemelt sikert nagyszerű műsorával.

1972-ben első alkalommal rendeztek minősítő hangversenyt Nagymaroson, melyen a helyiek a IV. országos minősítésen immár harmadik alkalommal aranykoszorú fokozatot nyertek. A zsűri tagjai Fasang Árpád, Pászti Miklós és Tóth Mihály voltak. A hangversenyen a Budai HISZ, a Péceli Petőfi Dalkör a Felsőgödi Munkás Dalkör, a Gyömrői Szövetkezeti Férfikar, a Taksonyi ÁFÉSZ Férfikara, a Bagi Vegyeskar, a Vecsési Vegyeskar, a Biatorbágy HISZ Vegyeskara és természetesen a rendező kórus, a Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar – 40 fővel szerepelt.
1972-ben Gyömrőre, Várpalotára és Budapestre, a szövetkezeti kongresszusra látogat még el a kórus.

1973-ban a nagymarosi énekkar is részt vett az I. Vándor Sándor Fesztiválon – melyet a TV egyenes adásban közvetített. A nagymarosiak a Csepel Autó Művelődési Házában énekeltek.
Ebben az évben ismét meghívást kapott a kórus Grevesmühlenbe – az NDK kórushoz, melyet el is fogadtak. Erre az alkalomra a fenntartó szervek támogatásával egyenruhát – fekete szmokingot – kapott az énekkar. Az NDK-ban önálló hangversenyt adtak a West-See ünnepségen, Grevesmühlenben a főiskola aulájában és az öregek otthonában. A küldöttséget Erdős Lajosné, a Szövetkezeti Bizottság elnöke és Heincz Mihály, a Községi Tanács elnöke kísérte el.
A kórus ez évben is ellátogatott Szolnokra, Felsőgödre – a Munkás Dalkör működése 50 éves jubileumi hangversenyére és Vácra. Első ízben szerepelt Balatonbogláron, a Balaton Dalosünnepeken.

1974 januárjában kóruspódiumi felvétel volt Vácon, nyilvános hangverseny keretében. Mindhárom felvett kórusművet sugározta is a Rádió. A felvételt „kiváló produkció”-ként értékelte a rádió zenei osztálya. Ebben az évben Jászberényben vett részt a kórus minősítő hangversenyen, melyen először nyert aranykoszorú diplomát. A zsűri Nógrády László, Pászti Miklós és Fasang Árpád volt.
1974-ben ünnepelte a kórus 70 éves jubileumát, melynek tiszteletére hangversenyt is rendeztek, a Grevesmühleni Pedagógus Énekkar, az OKISZ Erkel Ferenc Művészegyüttes és a Várpalotai Bányász Kórus közreműködésével. Ekkor díszoklevelet kapott a KOTA-tól és az OKISZ-tól. Az NDK kórust Paul Kossakovszky, az OKISZ kórust Maklári József, a várpalotai kórust Hollósi Lajos vezényelte.
A marosi kórus karnagya, Kismartoni Ferenc Szocialista Kultúráért kitüntetést kapott. A kórus munkájának segítéséért szintén e kitüntetést kapták Spielenberg László, a KTSZ elnöke és Erdős Lajosné főkönyvelő, a Szövetkezeti Bizottság elnöke is.
Nemcsak idegenben szerzett érdemeket a kórus. Szűkebb környezetében, Nagymaroson és a járás területén is sokat szerepelt. E munkáját ismerték el a „Nagymarosért” emlékplakettel, melyet a községi tanácstól kapott a kórus és a „Váci járás fejlesztéséért” plakettel, melyet az MSZMP Váci Járási Bizottsága adományozott a kórusnak.

1975.: ez az év az énekkar eddigi legsikeresebb éve.
Június 1-jén Dunakeszin – a Vándor Sándor Fesztivál egyik helyszínén – a Nagymarosi Férfikar nívódíjat kapott. Még e hónapban Szolnokra is ellátogatott a kórus az V. Országos Szövetkezeti Dalostalálkozóra, ahol szintén nívódíjban részesült a kórus Pászti Miklós Kossuth-nóta című művének bemutatásáért.
1975-ben ismét felvételt készít a rádió Kóruspódium című műsorában az énekkar, e produkciójukért is nívódíjat kap a kórus - Ernesaks Hánykódó szív című művének bemutatásáért.
Nagy megtiszteltetés éri a kórust, amikor meghívják a Csepeli Autóhoz – Gáspár Sándor SZOT f6titkár választási nagygyűlésére – a program színesítéseként.
Ez évben ünnepelte Vásárhelyi Zoltán 75. születésnapját, ennek tiszteletére Kecskeméten rendeztek hangversenyt, melyen szintén részt vett a Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar.
1975-ben a kórus elnök-karnagya, Hernádi Ferenc megkapta a „Szocialista Kultúráért” kitüntetést.

1976-ban ismét részt vett a kórus a Vándor Sándor Fesztiválon – ezúttal a Budapest Sportcsarnokban –, e műsort is egyenes adásban közvetítette a televízió. Februárban a rádióban szerepelt a kórus – ezt is egyenes adásban közvetítették. Teljesítményükért ismét nívódíjat kaptak. Nyáron Siófokra látogatott el a kórus, a Siófoki Dalkör 100 éves jubileumi dalostalálkozójára.
Első ízben adtak önálló hangversenyt Budapesten, a Nemzeti Galériában.
Augusztusban rendezték meg a „Nagymarosi Duna menti nyáresti kórusmuzsika” címmel a hagyományos helyi dalostalálkozót, melyen Siklós, Kapuvár, Szekszárd, Ikervár, Jászberény szövetkezeti énekkarai és az OKISZ Monteverdi Kamarakórusa vettek részt. A hangversenyt dalos–táncos összejövetel követte.
Ez évben Szentendrén vett részt a kórus minősítő hangversenyen – melyen másodízben – az elért fokozata: Aranykoszorú Diplomával.

Created by EasyDesign®