1977-től 1983-ig

1977 májusában az OKISZ megbízásából külföldi kórust lát vendégül a Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar. Ezúttal a lengyelországi Poznanból érkezett St. Moniuskó vegyeskart. A közös hangversenyre a művelődési ház nagyterme ismét zsúfolásig megtelt.

Július elején viszonozta az énekkar a lengyel kórus látogatását – amikor OKISZ-kiküldetésben Poznanban, Gnieznoban és a tengerparti Sopot szabadtéri színpadán adott önálló hangversenyt. A küldöttséget Szakács Erzsébet, az OKISZ munkatársa vezette.

Egy kórustag visszaemlékezése a lengyelországi útra:

„A lengyelországi meghívásra nagy lelkesedéssel, intenzív próbákkal készült a kórus. Különösen izgalmas volt az a tény, hogy Varsóig repülővel utazunk, hiszen a kórustagok nagy része soha nem ült repülőgépen. Amikor a repülőgép elérte az utazó magasságot, a pilóta engedélyével énekszóval köszöntük meg a nagy élményt.
Varsóból Poznanba utaztunk autóbusszal, ahol a Lengyel-Magyar Baráti Társaság tiszteletére hangversenyt adtunk nagy sikerrel. Másnap a poznani püspök jubileumi szentmiséjén énekeltünk a székesegyházban.
Következő állomáshelyünk Gdansk városa volt. Elhelyezés különböző magánszállásokon történt, és enyhén szólva kissé kényelmetlen volt. Kárpótolt azonban a sok szép program. Énekeltünk a Westerplatta emlékműnél, melyet a lengyel nép hősi helytállásának emlékére állítottak. A lengyelek közkedvelt nyaralóhelyén, Sopotban tettünk kirándulást. A szabadtéri színpadon sok művészeti csoporttal együtt mi is felléptünk, és nagy sikert arattunk. Kedves meglepetés volt, hogy a székesegyházban a váci Lehotka Gábor orgonahangversenyére is meghívást kaptunk. Amerre jártunk, mindenhol nagy szeretettel fogadtak bennünket, egyszóval szeretik a magyarokat Lengyelországban.”

Októberben a Budapesti Történeti Múzeum „Reneszánsz Kórusmuzsika” című rendezvénysorozatában adott hangversenyt az énekkar. Decemberben a Szovjet Kultúra Háza volt a színhely, melyen a váci Vox Humana és a Dunakeszi Férfikarral együtt adtak műsort az NOSZF 60 éves jubileuma alkalmából.

1978-ban először vesz részt a kórus a celldömölki Kemenesaljai Napok rendezvényein, és Kapuváron is először szerepelt. Május 27-én rendezték meg ismét a „Nyáresti kórusmuzsika” elnevezésű dalostalálkozót, ezúttal az Esztergomi Monteverdi Kamarakórus és a Kapuvári Szövetkezeti Vegyeskar vendégszereplésével.

1979-ben ünnepelte a kórus 75 éves jubileumát. Ez alkalomból. az énekkar “Szocialista kultúráért” kitüntetésben részesült, díszoklevelet kapott a KOTÁ-tól és az OKISZ-tól. Másodszor kapta meg a “Váci járás fejlesztéséért” elnevezésű oklevelet. A kórus tagjai közül Villányi Mátyás titkár miniszteri dicséretben, Scheili Mátyás vezetőségi tag pedig „Szocialista Kultúráért” kitüntetésben részesült. A jubileumi hangversenyen a váci KISZ kórus, a Siófoki Kodály Nőikar, a Péceli Petőfi Dalkör, a Szentendrei Városi Vegyeskar, a Nagymarosi Művelődési Ház Énekkara és a Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar működött közre telt ház előtt. A szakmai munka elismerését jelentette, hogy a kórus karnagyát, Kismartoni Ferencet a KOTA Pest megyei Munkásénekkar Bizottság vezetőjének választották – ezzel a KOTA országos vezetőségének is tagja lett.
Első alkalommal vett részt a kórus 1979-ben a Gödi Fészek ünnepségeken és a Dunakeszi Művészeti Napok rendezvénysorozatán.

1980-ban ismét új helyekre látogatott el az énekkar. Az új szereplések színhelye Siklós és Székesfehérvár, ahol szövetkezeti dalostalálkozókon vett részt. Az utóbbin a Fehér megyei vándordíjat nyerte el a kórus.
Ez évben a Munkástörténeti Múzeumban adott önálló hangversenyt az énekkar, és részt vett a Szentendrei Városi Vegyeskar jubileumi hangversenyén is.

1981-ben viszonozta a pilisszentiváni és a celldömölki énekkarok előző évi vendégszereplését. A Székesfehérvári Dalostalálkozón ez évben a zsűri különdíját nyerte el az énekkar – szovjet kórusművek tolmácsolásáért. Június 13-án megrendezték Nagymaroson a Pest megyei Munkáskórusok Találkozóját.
Júniusban Szentendrén a Pest megyei Szövetkezeti Napon a Péceli Petőfi Dalkörrel – szabadtéren – adtak műsort.

1982-ben először vett részt az énekkar a kőszegi jubileumi kórustalálkozón, ahol a karnagy, Kismartoni Ferenc betegsége miatt a Művelődési Ház Vegyeskarának karnagya – Brusznyai Margit - irányította a kórust.
Az év kiemelkedő eseménye a Kodály centenáriumi ünnepség volt a Budapesti Sportcsarnokban, melyen a férfikar is közreműködött – ezt az eseményt is egyenes adásban közvetítette a televízió.
Emlékezetes két napot töltött a kórus májusban a Kiskunfélegyházi Szövetkezeti Dalostalálkozón, amelynek másnapján a bugaci rendezvénysorozaton vettek részt.
Vác volt a helyszíne a Pest megyei Munkáskórusok Találkozójának – melyet a Gábor József Általános Iskola aulájában tartottak. A házigazda itt is a Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar volt.

Created by EasyDesign®