1983-tól 1986-ig

1983 szomorú év volt az énekkar számára. Karnagyukat – Hernádi Ferencet, aki 1969 óta az énekkar elnöke is volt – eltemették.

Hogyan búcsúztatták őt? Idézzünk néhány sort a beszédből:

„Kedves Feri bácsi! Az énekkar múltja a Te múltad is. Legyen ez a mai  nap a tiszteletadás és a megbecsülés napja is, hogy őszinte elismeréssel  emlékezzünk..... Most, hogy életedben beköszöntött az ősz, nagy-nagy  hálával köszöntjük bőtermő nyarad. Nagy utat tettél, melyet méltóan  szegélyezte a dal sokszínű virága. Visszanézünk, és emlékeinkben  mindenütt látjuk arcodat. Dal éltette lelked, vidámság a tested, és ha  nem voltál közöttünk, fojtott, fájt a magány.
Egy község nevében  mondom e szavakat, melyekben, úgy érzem, benne lüktet minden  embertársunk elismerő köszönete. Köszönjük, hogy fáradhatatlan  munkásságoddal távoli helyekre juttattad szülőfalud nevét, s legyen  legnagyobb elismerésed, ha beköszönt a téli alkony, hogy sok-sok család  meleg tűzhelyénél együtt hallik a Tőled tanult dal:

„Vén Duna partján oly szép az est,
az alkony mindent bíborba fest…”

Még ugyanabban a hónapban eltemették Maurer Jánosné zászlóanyát, és fél év múlva a kórus volt elnökét, Maurer Jánost is.

Az 1983-as év érdekes eseménye volt a Pilismaróti Volkmann Róbert  centenáriumi hangverseny, melyen Lantos Kecskés András együttesével  közösen adott műsort a kórus.
Ez évben Kapuvárra, Kecskemétre, Kaposvárra látogatott el a kórus, ismét részt vett a Felsőgödi Dalkör jubileumi hangversenyén is.

1984-ben önálló hangversenyt adott az énekkar Budapesten a Történeti Múzeumban, a Nemzeti Galériában és a FORCON Vállalatnál.
Március 23-án a Nemzeti Színház javára rendeztek hangversenyt a Zeneiskola Fúvószenekarával.
A Solymári Zenei Napokon is részt vett az énekkar.
Október 1-jén a Zenei Világnap alkalmából egy NSZK férfikórust, a müncheni Polizeichor-t fogadta az énekkar, és közös hangversenyt adott.
Az év kiemelkedő eseménye az augusztus 4-én megrendezett hangverseny, melyet a kórus 80. jubileuma alkalmából szerveztek. A hangverseny vendége ismét a Grevesmühleni Pedagógus Énekkar volt, akik eleget tettek az énekkar meghívásának. A jubileumi ünnepségen adták át két kórustagnak, Jung Antal kóruselnöknek és Zoller János dalosnak a „Szocialista Kultúráért” kitüntetést. A jubileum tiszteletére kiállítást  is rendeztek az énekkar emléktárgyaiból. A kórus létszáma ekkor 36 fő volt.
1984-ben változás történt a tagság összetételében is. Az Ifjúsági Klubból 14 fiú állt be az énekkar soraiba, általuk a kórus munkája új lendületet kapott.

1985-ben az énekkar zongorakísérőjének személye is változott. Deákné Szűcs Erikát Csereyné Pribojszki Jolán, a Zeneiskola zongoratanárnője váltotta fel.
Első alkalommal vettek részt májusban a Szombathelyi V. Munkásdalos-találkozó rendezvényein.
Ismét fellépett a kórus a budapesti FORCON Vállalatnál és a Néprajzi Múzeumban.
Augusztus 6-15 között – immár a fiatalokkal együtt – az NDK-ba,  Grevesmühlenbe látogatott a kórus, ahol a pedagógus énekkar 25 éves  jubileumi hangversenyén vett részt. Az út során a főiskola aulájában és a schönbergi skanzenben szabadtéri színpadon is fellépett a kórus. A  küldöttséget Zakasz Magdolna, a KISZÖV munkatársa vezette. Niedermüller Ferenc tanácselnök és Erdős Lajosné, a Szövetkezeti Bizottság elnöke is  tagjai voltak még a küldöttségnek.
A zenei Világnap alkalmából ismét NSZK kórus látogatott községünkbe. Az MGV „Eintracht” Oberheushingen férfikar adott nagy közönségsikert arató hangversenyt a Művelődési Házban.
Részt vettek a Péceli Petőfi Dalkör 75 éves jubileumi hangversenyén is.
1985. november 16-án került sor Nagymaroson a minősítő hangversenyre,  amelyre évek múlva is örömmel fognak emlékezni a dalostársak. A  zsűritagok: Nagy Olivér elnök, Tóth Mihály és Katalin voltak. És miért  marad örök emlék mindenki számára ez a nap? Mert fennállása óta először  nyerte el a Nagymarosi Szövetkezeti Férfikar a „FESZTIVÁLKÓRUS”  minősítést.

Created by EasyDesign®