1958-tól 1967-ig

A nehéz évek után több kísérletet tettek az újjászervezésre, hivatalos elismerésre, a munka folytatására. Helyi próbálkozások – fuzionálási kísérletek –, ezek voltak az énekkar vajúdásának tünetei. Rövid ideig mint a Kéziszerszámgyár énekkara, majd a helyi Sportegyesület dalköre működött.

Egyik próbálkozás sem bizonyult tartósnak. Az énekkar továbbra sem rendelkezett működési engedéllyel, de az előző évekhez hasonlóan nem oszlott fel, a közösség megmaradt.

Változást csak a hatvanas évek hoztak. Az 1960-tól eltelt esztendőket méltán nevezhetjük a kórus újkorának. Bővültek kapcsolataik, szaporodtak a nyilvános szereplések. Új korszaka kezdődött a nagymarosi dalkultúrának, mely hosszú évtizedek szívós és kitartó munkájának a beteljesedését jelzi.

Az 1960-as évektől próbáikat a helyi Sportegyesület helyiségeiben tartották.

Az 1956 utáni első nyilvános szereplésük 1962-ben Gödöllőn volt, a Sziklai Sándor Kulturális Szemlén. Hosszú évek után ismét felvették a kapcsolatot a Felsőgödi Dalkörrel.

Az 1964-es év nagy fordulópont az énekkar történetében. A nagymarosi Művelődési Ház – még ebben az időben a Szobi járás művelődési központja volt – vette át az énekkar fenntartását. Ettől kezdve próbáikat is a Művelődési Házban tartották. Állandó zongorakísérője is lett az énekkarnak – Kismartoni Ferenc, a Művelődési Ház igazgatója személyében.

1964. május 4-én rendeztek első ízben Nagymaroson kórustalálkozót – melyet a Művelődési Ház férfikara fennállásának 60. évfordulója alkalmából szerveztek, 9 vendégkórus közreműködésével.

Ez alkalomból a kórus miniszteri dicséretben részesült. Az ünnepségen avatta fel az énekkar új zászlóját Maurer Jánosné zászlóanya. Ekkor kapta meg zászlóvivő tisztséget Hutter István, aki haláláig viselte ezt a tisztséget. A zászlót díszítő szalagokhoz sok-sok emlék fűződik – vendégül látott kórusok, szereplések, jubileumok.

A díszelnökség tagjai voltak:

Maróti Gyula – a KOTA későbbi főtitkára
Maklári József – később Liszt díjas karnagy
Bartha Antal – a Járási Hivatal Elnöke
Csele József – a Járási Művelődési Osztály vezetője
Grécs Istvánné – a Községi Tanács VB.titkára
Dóczi János – a Kispesti Erkel kórus elnöke
id. Heinczinger János – a kórus alapítótagja
Maurer János  – a kórus elnöke

A jubileumi hangversenyt a kórusok látványos felvonulása előzte meg, mely a művelődési ház előtti közös énekléssel fejeződött be. Ünnepi beszédet Bartha Antal és Maróti Gyula mondott. Az énekkar múltjáról Heinczinger János krónikás adott tájékoztatót.

1965-ben vett részt a kórus – 1945 óta először – országos dalostalálkozón Esztergomban. Erről a szerepléséről az énekkar emléktárgyai közül egy serleg, egy kerámia embléma és egy zászlószalag tanúskodik Csakúgy, mint a szobi és az albertirsai szereplésről.

1966-ban szerepelt először a kórus a rádió Kóruspódium műsorában Hernádi Ferenc vezetésével. Ebben az évben volt a kórus első országos minősítése is Vácon. A zsűri elnöke Forrai Miklós, tagjai Párkai István és Kiss István voltak. A teljesítményéért a kórus ezüstkoszorú fokozatot kapott.

Created by EasyDesign®